MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

Mosaïc::region has been awarded 1st prize in the competition arranged by RealDania about ideas for the future in the Øresund region!The project is a collaboration between 70°N arkitektur as, Dahl & Uhre arkitekter as and a broad panel of guest experts.

Mosaïc::region handlar om att upptäcka och värdesätta, - det handlar om hur landskapet måste upptäckas igen och igen, och hur planen kan förbereda de framtider vi ännu inte vet något om. Det handlar om en metod och en struktur som öppnar upp i stället för att framställa färdiga bilder, och det handlar om att skapa handlingsrum där de stora framtidsutmaningarna är möjliga att lösa.Sårbarhetskartläggning är en bricka i vår anti-generiska tänkning där mångfald och diversitet är avgörande, och där mosaikens unika styrka ska odlas och förädlas. Självsagt gäller detta för att bevara och styrka en mångfaldig natur, men det gäller likafullt de sociotoper som av olika grunder är utsatt för ekonomisk och politisk press och omdanning. Mosaik-betraktningarna räddar inte ett försvinnande landskap men försökerskapa nätverk för det kommande, och så sett laddas landskapet med ny energi.

Mosaïc::region är ett assemblage av mångdimensionella brickor där var bit kan utforskas och utvecklas. Varje bricka är en tvåvägs projektion av globala fenomen och tillstånd i ett lokalt landskap. En viktig del av projektet är en idéuniversum av inbjudna experter, arkitekter, landskaps-arkitekter, journalister, forskare och fotografer. Våra experter representerar en kritisk blick på metoden och regionen i andan av mosaikensstruktur och strategi – och är en inbjudan till att börja på den öppna process som kan föra Øresundsregionen mot och bortom 2040.

 

FöRFATTARE I SAMARBETE:

70°N arkitektur as
Dahl & Uhre arkitekter as
Magdalena Haggärde, sivilarkitekt MNAL Knut Eirik Dahl, professor i Urbanisme
Gisle Løkken, sivilarkitekt MNAL Kjerstin Uhre, sivilarkitekt MNAL
Medarbetare: Medarbetare:
Berit Steenstrup, stud.ark Erik Kaufman, arkitekt  
PB 1247, N-9262 Tromsø, Norge PB 906, N-9259 Tromsø, Norge
Tlf: +4777662671 Tlf: +47 77613 13  
Mobil: +4798818457 Mobil: +47 95213549
www.70n.no www.dahluhre.no  
www.70n.blogspot.com www.dahluhre.blogspot.com
  www.northerngateway.no
   
  Webansvarlig: Kjerstin Uhre
kontakt
  Mobil: +4799562268

GÄSTEXPERTER:
A – Espen Røyseland og Øystein Rø – arkitekter Prosjektledere i 0047, Espen Røyseland, m.arch, Oslo, Øystein Rø, m.arch. Oslo
B – Peter Sylwan – journalist/jordbruksexpert, Peter Sylwan Journalist AB
C – Reinhold Fieler & Lars-Henrik Larsen – akvakulturforskare, Lars-Henrik Larsen, fiskeribiolog og avdelingsleder, Akvaplan-niva, Tromsø, Reinhold Fieler, biolog og senior rådgiver, Akvaplan-niva, Tromsø
D – NORD – arkitekter, NORD arkitekter aps, København, Johannes Pedersen og Morten Rask Gregersen
E – Peter Löwendahl-Nyrén – journalist
F – Bengt Olle Nilsson – fotograf, Fotograf, Østerlenbild AB, Ystad
G – Nils Mjaaland – arkitekt/fotograf,Arkitekt MNAL blå arkitektur landskap ab, Stockholm
H – Thomas Barfoed Randrup – prof.dr. gröna resurser,PhD, Landskabsarkitekt mdl Professor - Park Management & Urban Greening University of, Copenhagen Centre for Forest, Landscape and Planning
I – Carola Wingren – landskapsarkitekt,C Wingren Landskap AB,Professor och landskapsarkitekt LAR/MSA, Docent och kulturgeograf Tomas Germundsson
Landskapsarkitektstuderande Evelina Stjärnfeldt
J – Jørgen Primdahl – prof. landskapsförvaltning,Professor Danish Centre for Forest, Landscape and Planning University of Copenhagen
K – Odd Are Berkaak – prof. socialantropologi, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

SAMTALSPARTNER OCH BIDRAGSGIVARE:
Åsa Sonjasdotter, professor Kunstakademiet, Tromsø
Majke Knol, ph.d. stipendiat, Tromsø
Roy T. Eriksen, professor, UIA, Kristiansand
Svein Jentoft, professor, UIT, Tromsø
Tom Nielsen, lektor, arkitekt ph.d., AAA, Århus
Rikke Munck, ph.d. stipendiat, København
Ola Betttum, prof. UMB, Ås
Joar Lillerust, arkitekt, 70°N arkitektur as
Petra Schnutenhaus, arkitekt, 70°N arkitektur as
Anniken Romuld, arkitekt, 70°N arkitektur as
Kjeld Nash, arkitekt, 70°N arkitektur as
Thomas Hoss, stud.ark, 70°N arkitektur as

 

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre